De Europese rechter oordeelt dat wanneer niets is afgesproken over BTW, de prijs inclusief BTW is.
Althans (zeker) in het geval wanneer een leverancier de door de Belastingdienst nageheven BTW niet op de afnemer kan verhalen.

HvJ EU d.d. 7 november 2013, nrs. C-249/12 en C-250/12