Tax-and-Balances-logo-01

Nederbelg volgens Hoge Raad niet voor AOW verzekerd

Naar het oordeel van de Hoge Raad is er geen sprake van een ongerechtvaardigd verschil in behandeling van een niet-ingezetene ten opzichte van ingezetenen.

Belanghebbende heeft afwisselend in Nederland en België gewoond en de vraag die voorgelegd wordt aan de Hoge Raad is of belanghebbende als inwoner van België verzekerd is geweest voor de AOW. Gesteld wordt door de belanghebbende dat hij in Nederland heeft verricht en dat niet-ingezetenen worden gediscrimineerd ten opzichte van ingezetenen omdat zij niet hoeven te bewijzen dat ze aan de LB-heffing onderworpen zijn geweest.

Volgens de Hoge Raad is er sprake van een gerechtvaardigd verschil in behandeling. Gelet op de doelstelling van de volksverzekeringswetten kan een dergelijk verschil worden gerechtvaardigd. Hiermee sluit Nederland aan bij het internationaal aanvaarde uitgangspunt dat de sociale wetgeving van het land waarin de beroepswerkzaamheden worden uitgeoefend van toepassing is.

Deel dit artikel:

Klantenstop

Op dit moment hebben wij een klantenstop! Uiteraard blijven we bereikbaar voor onze vaste klanten op de bekende kanalen.

Excuses voor het ongemak.

Team Tax & Balances

Tax-and-Balances-logo-01

Solliciteren

Nederbelg volgens Hoge Raad niet voor AOW verzekerd