Tax-and-Balances-logo-01

Digitaal procederen in belastingzaken

Vanaf dit jaar (2024) kunnen wij voor en namens onze cliënten langs digitale weg in beroep of in hoger beroep gaan bij de belastingrechter. Dat wil zeggen: zonder papieren stukken. Wij kunnen dan via een beveiligde internetverbinding inloggen bij de belastingrechter, waardoor sprake is van een veilige communicatie. Overigens kunt u desgewenst ook zelf digitaal procederen!

Aanvullende voordelen van deze nieuwe procesmethode zijn:

  • Stukken (documenten) kunnen eenvoudig in pdf-formaat worden ge-upload en gedownload.
  • De griffie zendt een digitale ontvangstbevestiging na elk (nieuw) ingediend stuk.
  • De griffie zendt per e-mail een kennisgeving als de rechtbank of het gerechtshof iets aan het procesdossier heeft toegevoegd of iets heeft gewijzigd.
  • Het betreffende procesdossier kan altijd (en in principe overal) worden ingezien.
  • Het is veilig: naast inloggegevens is ook een tweetraps authenticatie vereist.

Overigens kan deze manier van procederen ook worden gebruikt bij procedures over lokale belastingen. De andere partij in een dergelijke zaak kan dan een gemeente, een waterschap of een provincie zijn.

Dat betekent dat digitaal procederen inmiddels niet alleen mogelijk is in zaken over (bijvoorbeeld) de inkomstenbelasting, loonbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, de vennootschapsbelasting, erfbelasting, omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting, bpm en accijnzen, maar ook over uw WOZ-beschikking, de onroerendezaakbelastingen (OZB), de parkeerbelasting en de waterschapsbelasting.

Meer informatie:

De auteur van dit artikel J.J.A.M. Amkreutz

Deel dit artikel:

Klantenstop

Op dit moment hebben wij een klantenstop! Uiteraard blijven we bereikbaar voor onze vaste klanten op de bekende kanalen.

Excuses voor het ongemak.

Team Tax & Balances

Tax-and-Balances-logo-01

Solliciteren

Digitaal procederen in belastingzaken