Tax-and-Balances-logo-01

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie

Stel, u wilt als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bedrijfsopvolging naar uw kinderen gaan realiseren. Daarvoor gelden fiscale uitstel- en vrijstellingsregelingen. Bij de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van de bedrijfsopvolging krijgt u van de notaris, de accountant, de belastingadviseur of van een waarderingsdeskundige facturen. Zijn deze kosten eigenlijk aftrekbaar? De Belastingdienst vindt van niet.

Standpunt Belastingdienst
Als reactie op een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) zijn drie memo’s gepubliceerd waarin de Belastingdienst het standpunt uitwerkt.

In de praktijk worden de advieskosten voor een bedrijfsopvolging met fiscale faciliteiten gefactureerd aan, en ook betaald door, een van de betrokken BV’s, doorgaans de personal holding van de overdrager. Bij die vennootschap worden die kosten dan ten laste van het fiscale resultaat gebracht.

Het zijn echter in beginsel geen zakelijke uitgaven. Het advies dient er immers toe om bij de DGA belasting te besparen of uit te stellen. Indien deze kosten betaald worden door de BV wordt een privébelang van de DGA gediend en zijn deze dus niet aftrekbaar. Er is sprake van een onttrekking en een belaste winstuitdeling, mits de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de DGA zich ervan bewust was dat hij door zijn BV is bevoordeeld.

Let op: U kunt dus met deze standpuntbepaling worden geconfronteerd. In de fiscale literatuur wordt beargumenteerd dat de advieskosten wel degelijk aftrekbaar zijn. Daarmee is twijfelachtig of de Belastingdienst de vereiste bewustheid van bevoordeling aannemelijk kan maken. De rechter zal zich hier in de komende periode ongetwijfeld over gaan buigen.   

Deel dit artikel:

Klantenstop

Op dit moment hebben wij een klantenstop! Uiteraard blijven we bereikbaar voor onze vaste klanten op de bekende kanalen.

Excuses voor het ongemak.

Team Tax & Balances

Tax-and-Balances-logo-01

Solliciteren

Advieskosten bedrijfsoverdracht binnen familie